youfa|首页

                     About SUFE

                     Name   Title   Tenure
                     Cong ShuhaiChairperson of the University Council   2012.6~2018.9
                     Fan LimingPresident   2012.6~2017.11
                     Ma QinrongChairperson of the University Council   2004.7~2012.6
                     Tan MinPresident   1998.12~2012.6
                     Tan MinChairperson of the University Council   1998.4~2004.7
                     Tang YunweiPresident   1993.11~1998.12
                     Pan HongxuanChairperson of the University Council   1991.10~1998.4
                     Tang YunweiVice President   1991.10~1993.11
                     Jin BinghuaChairperson of the University Council   1991.2~1991.10
                     Jin BinghuaPresident   1988.7~1991.10
                     Ye LingenChairperson of the University Council   1988.7~1991.2
                     Ye XiaoliVice President   1986.9~1988.7
                     Jin BinghuaChairperson of the University Council   1985.10~1988.7
                     Zhang JunyiDean, President   1984.8~1986.9
                     Ye LingenVice Chairperson of the University Council   1984.8~1985.10
                     Guo SenlinVice Dean   1983.2~1984.8
                     Wang XingjiuVice Chairperson of the University Council   1983.2~1984.8
                     Yao NaiChairperson of the University Council   1979.1~1984.8
                     Yao NaiPresident   1979.1~1984.8
                     Hu YuanshengVice Dean   1964.11~1966
                     Hu YeVice Chairperson of the University Council   1963.1~1966
                     Lu MuyunDean   1960.9~1964.11
                     Wang WeicaiChairperson of the University Council   1962.4~1962.10
                     Lu MuyunChairperson of the University Council   1960.9~1962.4
                     Shen Yujie Chairperson of the University Council   1958.6~1958.8
                     Yao NaiDean   1953.2~1958.8
                     Yao NaiChairperson of the University Council   1952.8~1958.6
                     Sun YefangDean   1951.1~1953.12
                     Chu BaoyiDirector of College Affairs    1949.8~1950.12
                     Zhu GuozhangDean (National Shanghai Institute of Commerce )                   1946~
                     Pei FuhengDean (National Shanghai Institute of Commerce )                  1933.8~
                     Xu PeikunDean (National Shanghai Institute of Commerce )                 1931~
                     Chen ZhenjiDean(Fourth Sun Yat-sen University Business School )                 1927~
                     Ma YinchuProvost    
                     Yang XinfoDirector of Business Department(Nanjing Higher Normal School )                  
                     Guo BinwenPresident( Shanghai University of Commerce)                   1921~1925

                                         aviation

                                         image

                                         aviation

                                         news

                                         aviation

                                         aviation

                                         Variety show

                                         city

                                         Go abroad